DSCN1027

Jeste¶my dystrybutorem

 firmy BRUK-BET

kostka_nowa
0_upload_6715114612
wodom

Podawanie odczytów wody

odczyt@pgkim-sedziszow.pl

tel.17 221 66 84 wew.14

PRZERWY W

DOSTAWIE WODY

awarie2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o. informuje że odczyty wodomierzy s± wykonywane normalnie.

Wypełnione wnioski prosimy wysyłać na adres warunki@pgkim-sedziszow.pl

wysłane na inny adres nie będ± rozpatrywane.

UWAGA

W zwi±zku z sytuacj± występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o ograniczenie wizyt w tutejszym  Przedsiębiorstwie tylko w ważnych sprawach. Wszystkie pytania i problemy rozwi±żemy z Tob± drog± telefoniczn±.

Telefon
tel. 17 22 16 769 ,

tel. 17 22 16 684 ,

fax.17 22 16 633 ,

,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej Sp. z o. o.
39-120 Sędziszów Młp. 3-go ul. Maja 11.
 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru S±dowego przez S±d Rejonowy w Rzeszowie  Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestr    S±dowego pod numerem KRS 000131067; NIP 818 00 02 067; wysoko¶ć 1.000.000.000 zł.