INFORMACJA

GPSZOK w Sędziszowie Małopolskim
ponownie otwarty od dnia 19 maja 2020 r.

 

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim informuje, że
ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią, GPSZOK
w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Fabrycznej, zostanie otwarty na następujących zasadach:

- Aby ograniczyć tworzenie się skupisk osób czekających w kolejce, przyjmowanie odpadów odbywać się będzie pojedynczo –
w przypadku przekazywania odpadów wielkogabarytowych
i bioodpadów (w tym odpadów zielonych) przyjmowanie realizowane będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym ustaleniu
terminu z PGKiM Sp. z o.o. (w godzinach pracy Spółki), pod numerami: 17 2216 684 lub 17 2216 769;

- Odpady do GPSZOK-u może dostarczyć tylko i wyłącznie jedna osoba, chyba że rozładunek wymusza obecność dwóch osób, prosimy
o nieprzyjeżdżanie na teren GPSZOK-U z dziećmi;

- Obsługa GPSZOK-u wskaże kontener/miejsce, gdzie klienci winni samodzielnie zdeponować dostarczone, posegregowane odpady.
Pracownicy/obsługa GPSZOK-u, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, nie mogą udzielać żadnej pomocy przy umieszczaniu odpadów w kontenerach lub w ustalonym miejscu;

- Kolejny klient, zostanie wpuszczony na teren GPSZOK-u po zakończeniu obsługi poprzedniego klienta i jego wyjeździe z terenu Punktu.

 

Godziny otwarcia GPSZOK:

środy, soboty        8°°- 10°°

wtorki                   14°°- 17°°

 

 

 

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sędziszowie Młp. (GPSZOK) link.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej Sp. z o. o.
39-120 Sędziszów Młp. 3-go ul. Maja 11.
 

Telefon
tel. 17 22 16 769 ,

tel. 17 22 16 684 ,

fax.17 22 16 633 ,

,

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie  Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestr    Sądowego pod numerem KRS 000131067; NIP 818 00 02 067; wysokość 1.000.000.000 zł.