TYMCZASOWE ZAMKNIĘCIE GPSZOKU

 

URZĄD MIEJSKI W SĘDZISZOWIE MŁP. INFROMUJĘ, ŻE GPSZOK  BĘDZIE NIECZYNNY W DNIACH OD DNIA
28 LIPCA DO DNIA 24 SIERPNIA 2020 R. Z POWODU

PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO I BIEŻĄCEGO REMONTU.

PONOWNE OTWARCIE GPSZOK NASTĄPI
DNIA 25 SIERPNIA 2020 R. (WTOREK).

 

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sędziszowie Młp. (GPSZOK) link.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej Sp. z o. o.
39-120 Sędziszów Młp. 3-go ul. Maja 11.
 

Telefon
tel. 17 22 16 769 ,

tel. 17 22 16 684 ,

fax.17 22 16 633 ,

,

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie  Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestr    Sądowego pod numerem KRS 000131067; NIP 818 00 02 067; wysokość 1.000.000.000 zł.